KORET

Lukaskoret er et kor for lige stemmer – i dette tilfælde kvindestemmer. Vi synger et bredt repertoire spændende fra klassiske værker og traditionelle sange fra højskolesangbogen til elektromusik fra 1980’erne.

Lukaskoret synger både a capella og med akkompagnement og optræder ved flere årlige koncerter.

Der lægges vægt på højt fremmøde, ambitioner og engagement i korets arbejde samt det sociale liv. Alle kormedlemmer er således med i et arbejdsudvalg, og der arrangeres ofte fællesspisning og andre sociale tiltag.

Koret planlægger (kortere) udlandsrejser, halvårlige korlørdage m.m. Vi har faste korprøver onsdage kl. 19-21.30 i Sct. Lukas kirke, Frederiksberg.

 

DIRIGENTEN

Lukaskoret er under ledelse af Stefan Teilmann Laub Nielsen, som udover at være dirigent også har arrangeret mange af sangene på vort repertoire.

Stefan Teilmann Laub Nielsen er uddannet lærer og cand.mag. i musikvidenskab. I en årrække har han sunget i Cæciliekoret og Klerkekoret, dirigeret koret Bare Damer og er tilknyttet som hjælpedirigent i Cæciliekoret.

I det daglige arbejder Stefan som underviser i musik på lærer- og pædagoguddannelsen i Roskilde, som redaktør på fagbladet Dansk Sang og udgiver bøger om- og afholder kurser i musik.

 

Pt. er alle stemmer besat, men du er velkommen til at henvende dig til os på mail, hvis du er interesseret i at være med i koret.